Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri Hakkında Genel Bilgiler

Kanaryanın nazik bünyeli bir kuş olduğunu evvelce de mev zuûbahis etmiştik. Bu hastalıklar; mikrobik hastalıklar, parazitlerden mütevellit hastalıklar, hazım yolu hastalıkları, dış hastalıklar, solunum organları hastalıkları gibi gruplara ayrılır. En iyi tedavi şekli önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Bu tedbirler basittir, fakat ihmale gelmez. Evvelâ kanaryanın

KANARYALARDA ROMATİZMA

Rutubeli yerlerde yaşayan günün serin saatlarmda banyo yapıp iyice kurulanamıyan kanaryalarda rastlanan mafsal rahatsızlığıdır. Ayakları uyuşur, tüneğine tırmanamaz tutulur, yürüyemez, düşer. Hasta kanarya, güneşli havada, cereyansız ve sıcak bir odaya alınmalı, çok uzayan tırnakları kesilmelidir. Kafes tabanına hafif ısıtılmış kuru kum sermeli tabanın ıslak

Köpeklerde İlaç Kullanımı

Bu uygulamaların kararlı ve sürekli bir şekilde yapılmayışı, yani söylenenlerin tutarlı bir şekilde uygulanmaması, hayvanın eski haline dönmesiyle, hatta daha şiddetli bozuklukların ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir. Çünkü bu tutarsızlık, köpeğin kafasını daha da çok karıştırmaktadır. Eski sorunlara geri dönmek, hayvan sahibinin motivasyonunu da olumsuz etkileyecek

ERKEK VE DÎŞİ KANARYALARIN ÖZELLİKLERİ

Yavru kanaryaların dişi ve erkeklerinin ayırt edilmeleri zordur. Bariz olarak ayırt edilebilmesi için 810 aylık olrıalıdır. Daha evvel bu tesbitin yapılabilmesi için kanaryacılık üzerinde iyi bir bilgi sahibi bulunmak gereklidir. Yavrular yuvada iken, dişi veya erkekliğini bazı hususiyetleri ile az çok anlamak mümkündür. Dişi

Evde Köpek Eğitimi

Hayanlarımızın içinde eğitime en uygun alan köpeklerdir,ve çoğu kişinin köpeklere karşı ayrı bir ilgisi tutkusu vardır. Çok akıllı ve hisli hayvanlardır. Eğer sizinde bir köpeğiniz varsa eğer, köpeğinizi mutlaka eğitmelisiniz ama buna hiç zaman ayırama diyorsanız özel eğitmenler ve özel eğitim veren çiftliklerde bu

Küçük Kemirgenler

Bu kategoriye kedilerin ana mönüsü olan her fare türü girmektedir. Kediler, fare avı için doğa tarafından mükemmel bir şekilde yetiştirilmişlerdir. Çiftlik kedileri bir alanı seçer ve orayı sistematik bir şekilde tararlar. Bu ilk olarak gözle, daha sonra da kulaklar kullanılarak en etkin biçimde yapılmaktadır.

Köpek Eğitiminde Sosyalleştirme

Özellikle, dikkat çekmek amacıyla yapılan istenmeyen hareketlerin, abartılı oyunların ve insanların üzerine çıkmalarının en önemli sebebi hayvanın yeterince sosyal uyarım alamaması olabilir. Köpeğin doğasında yalnızlık yoktur, vahşi köpekler bile sürüdeki diğer köpeklerle sürekli iletişim halinde olarak, hem bir canlının en yüksek düzeydeki ihtiyacı olan

Şaşırtma Uzaktan Cezalandırma Yöntemleri

Bu yöntem, doğrudan cezalandırmaya kıyasla daha etkili ve avantajlı bir yöntemdir. Doğrudan cezalar pek çok durumda işe yaramadıkları gibi, hayvanın sahibine karşı güvenini de sarsabilir. Ayrıca, köpek tarafından dikkat çekmek amacıyla yapılan davranışlar hayvan sahibi tarafından cezalandırılırsa, hayvan amacına ulaşmış olacak, yani sonuçta ceza

Köpeklerin Çeşitli Bedensel Rahatsızlıkları

Köpeklerin sergilediği arzu edilmeyen ve kabullenilemeyen davranışların tamamı davranış bozukluğu olarak adlandırılsa da, sergilenen bu davranışların çoğu, bozukluğun kendisi değil, asıl bozukluğa ait gözlenebilir belirtilerdir. Bunların altında yatan esas nedenler çok geniş bir çeşitliliğe sahiptir ve bunların oldukça önemli bir kısmını bedensel rahatsızlıklar oluşturur. Aşağıdaki

Köpeklerde Zehirlenmeler

• Bazı tarım ve bahçe ilaçları: Kas titremeleri, • Solucan ilaçları: Kasılmalar, • Striknin: Kasılmalar, aşırı duyarlılık. Hormonlar ve katekolaminler (sinir sistemi faaliyetlerine aracılık eden bazı maddeler): • însulin: Noksanlığında iştah, susama ve işemenin artışı, fazlalığında kasılmalar, • Kortizol: İştahta ve su içme gereksiniminde

Köpeklerden Beklentilerimiz

Bizim çok basit sandığımız ancak köpeğin doğasında olmayan bu istek ve beklentilerimiz, köpeğin içgüdüsel dürtüleriyle çelişir ve onda bazen alışana kadar, bazen de sürekli bir strese yol açar. Bu yazdıklarımız sakın sizi korkutmasın! Köpek, bizimle beraber yaşayabilmek için bunların neredeyse tamamına alışmaya hazırdır. Yani

Köpek Sahibi Olmak

Tombik 11 yaşında, dişi bir Terrier. Sahipleri olan Arzu Hanım ve eşi, çok sevdikleri Tombik’i özet olarak şu şikâyetlerle getirmişlerdi: Arzu Hanım eşiyle şakalaşsa bile, çok kıskanç yapıya sahip Tombik tarafından ışınlıyordu. Arzu Hanım’ın eşi de Tombik’e çok düşkün ve ona karşı sesini sertleştirmesi

Kedi Tedavisi

Bana göre, ağır hasta bir kediyi uyutma karan son derece cesur ve doğru bir karardır. Tedavisi mümkün olmayan bir tür kanser, nakli olmayan organ haşan, dindirilmesi mümkün olmayan dayanılmaz ağnlar karşısında ne yapılması gerektiğine tüm aile bireyleri birlikte karar vermelidir. Küçük çocuklarınızı bile sezgisel

Tırnaklarını törpülemesi için kütük

Sokağa çıkmayan kediler, tırnakları doğal aşınmaya uğramadığından evde koltuk yüzlerini, halıları çekiştirerek tırnaklarını törpülemeye çalışırlar. Tırnaklar çok uzadığı zaman içeri dönmeye başlar. Bunu engellemek için kediler tırnaklarını eşyalara sürterek aşındırırlar. Bu tamamen içgüdüseldir. Eşyalarınızın zarar görmemesi için, odalardan birinin köşesine kedinizin tırnaklarım biley leyeceği